Skip to main content

Nursing Tradition And History in Europe


UiT

About This Course/Om kurset: Nursing Tradition and History in Europe

Sykepleie som fag og utøvelse står i en lang tradisjon i Europa som i verden for øvrig og har viset seg å være en stor suksess for å trygge folks liv og helse gjennom en rundt 150-årig tradisjon i Norge. Sykepleieprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet har valgt å løfte frem sykepleietradisjon og -historie som et sentralt område både innen undervisning, fagutvikling og forskning. Akkurat som studier av sykepleiepraksis og pasienterfaringer i dag gir et betydelig bidrag til fagforståelse og kompetanse, gjør historiske studier det samme. Denne MOOC er et gratis, åpent og digitalt kurs for deg som vil lære om norsk og europeisk sykepleiehistorie. MOOC-en kan anvendes som en fleksibel læringsressurs for studenter i sykepleie og andre interesserte. MOOC-en er åpen for alle som er interessert i sykepleiens historie.

Kjenne sentrale trekk i den historiske utviklingen i sykepleiefaget nasjonalt og internasjonalt Ha forståelse for sykepleietradisjon som kilde til perspektiv og kunnskap Kunne diskutere sykepleie i et kritisk kjønnsperspektiv, i lys av religiøse forhold Kunne forklare og drøfte sentrale perspektiv og kompetanser i sykepleiens fagtradisjon

Faginnhold/Subject content

MOOC-en består av en introduksjon og tre moduler. I introduksjonen presenteres noen fakta om sykepleie i dagens Europa, presentasjon av noen myter om sykepleie og hensikten med MOOCen. Modulene er bygd opp av tekst, video, lenker og oppgaver/quiz.

  • Modul 1 - har fått tittelen «Nursing Traditions» og belyser tre tradisjoner for utdanning og utøvelse i Europa; Den katolske tradisjonen, diakonissetradisjonen og den britiske sykepleietradisjonen - ofte kalt Nightingale tradisjonen. Vi har valgt å presentere dem som tre tradisjoner selv om de på mange måter er vanskelig å skille. Modulen belyser også samfunnsforhold som har betydning for å forstå framveksten av moderne sykepleie fra midten av 1800-tallet, som sykdomsforhold og samfunnsutvikling, kjønn og religion.
  • Modul 2 - kalt «From Nurse Training to Education» viser hvordan utdanningen av sykepleiere har utviklet og endret seg i noen utvalgte land fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. Fordi vi har bidragsytere til faginnholdet fra England, Tyskland, Italia, Irland og Norge, ser vi nærmere på forhold av betydning for utvikling og endring i fagopplæringen i disse landene. Ved å beskrive utviklingen fra praktisk opplæring i klinikken til formalisert utdanning i egne sykepleierskoler og etter hvert ved høyskoler og universitet, synliggjør modulen kampen for eget fag og utdanning. I dag er det en vanlig oppfatning at røttene til den moderne sykepleie finnes innenfor det somatiske sykehuset.
  • Modul 3 - kalt “Nursing Practices” presenterer også andre arenaer der sykepleie etablerte seg og virket som distrikts sykepleie, psykiatriske sykehus i tillegg til medisinske institusjoner. Ved å synliggjøre ulike arenaer ser en at samarbeidet mellom sykepleiere, leger og mellom sykepleiere og ansatte uten formell utdanning har hatt betydning. Det settes i tillegg et spesielt fokus på sykepleie i krigstid og behovet for sykepleiekompetanse både på slagmarkene og i krigsherjede samfunn.

Course Staff

Fagansvarlig/Subject manager

Jan-Thore Lockertsen, ph.d., UiT Norges arktiske universitet og Nord Universitet.

Contacts/Kontaktpersoner Bachelor i sykepleie, UiT Norges arktiske universitet

Marion Bølgen, Kjerstine Solheim og Kaja Elvan (UiT Tromsø),
Camilla Thelle (UiT Alta),
Espen Kristiansen (UiT Hammerfest)

Redaktør og innholdsprodusenter

Åshild Fause, UiT Norges arktiske universitet,
Rigmor Furu, UiT Norges arktiske universitet,
Tore Høgås, Helsekompetanse, Universitetssykehuset Nord-Norge,
Eva Braathen, Universitetssykehuset Nord-Norge,
Per Frank Hansen, Result, videoproduksjon, UiT Norges arktiske universitet,
Jamie Michael Bivard, introduksjonsvideo

Enroll