Skip to main content

Informasjonskompetanse


UiT

Om kurset

iKomp er gratis og ope for alle som er interesserte i å lære meir om kjeldebruk og læringsstrategiar.

Formålet med kurset er å gjere deg godt rusta til å møte akademiske krav og forventingar om læring og ærleg kjeldebruk. I tillegg vil du kunne skaffe deg ferdigheiter som arbeidsgivarar ofte ser på som attraktive, til dømes å raskt skaffe fram og tileigne seg nødvendig informasjon og vurdere kvaliteten på denne etter relevans og behov. Kurset er rett og slett ein smart måte å skaffe seg eit solid grunnlag for både studiekvardag og arbeidsliv på.

VIKTIG

Viss du er ny student ved UiT, tilrår vi at du ventar med å registrere deg til du har fått brukarnamn og passord til UiTs IT-system (FEIDE-brukar). Då kan du registrere deg med FEIDE-brukaren din (eigen knapp for dette i registreringsskjemaet).

 

NB! Er du ikkje student med FEIDE-brukar må du registrere deg som brukar. Det gjer du ved å klikke på «Registrer» øvst til høgre på sida. Er du er student ved UiT Noregs arktiske universitet skal du logge inn med FEIDE-brukaren din.

Vi anbefaler at du tar ein kikk på vår FAQ om du lurar på noko.

Dersom du støyter på problem, kan du sende ein e-post til: ikomp@hjelp.uit.no.

 

Krav

Det einaste kravet som blir stilt, er at du er interessert i å lære korleis du kan bli ein dyktigare student.

Kursansvarlege

Helene N. Andreassen

Helene N. Andreassen

Fagansvarleg for lingvistikk, logopedi og romanske språk ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Lars Figenschou

Lars Figenschou

Fagansvarleg for biologi, geologi og fiskerifag ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Grete Overvåg

Grete Overvåg

Fagansvarleg for helsefag ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Torstein Låg

Torstein Låg

Fagansvarleg for psykologi og psykiatri ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Ellen Nierenberg

Ellen Nierenberg

Førstebibliotekar ved Forskningsavdelingen, Høgskolen i Innlandet

Teknisk & Design

Mark Stenersen

Mark Stenersen

Grafisk Designer og rådgiver innen grafisk kommunikasjon
UB / Result, UiT

  1. Course Number

    iKomp Norsk Nynorsk
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    5:00
Enroll