Skip to main content

iKomp i videregående skole


UiT

Om dette kurset

iKomp i VGS er en videreutvikling av ikomp-prosjekt ved UiT Norges aktiske universitet laget for å tilby iKomp i videregående skole. Dersom du er ute etter å ta selve iKomp-kurset, som er laget for studenter i høyere utdanning er du kommer litt feil. Da skal du til hovedkurset, det finner du her: "ikomp.no.

Pålogging med Feide-bruker

Kursene våre her er tilgjengelig via Feide. For at det skal fungere må din skole melde dette til fylkes-it i den aktuelle kommune/fylke. De må åpne opp for tjenesten "Unit Kompetanseportal" i Feide-kundeportal.

Når du bruker din feide-ID skal du ikke registrere deg. Du logger deg inn direkte, og det blir automatisk opprettet en bruker for deg.

Enroll